top of page
Test foto 2.jpg

TECHNISCH BEHEER

Meer dan enkel storingsmeldingen oplossen:
Totale ontzorging van uw vastgoedonderhoud

'Voorkomen is beter dan genezen'

Nedborg is niet alleen het eerste contactpunt voor huurders bij technische storingen en calamiteiten, maar zien het ook als een van onze belangrijkste taken om samen met u als vastgoedeigenaar uw vastgoed in optimale conditie te houden, om zo de toekomstbestendigheid van uw portefeuille te waarborgen.

Na een initiële conditiemeting van uw pand of complex stelt onze bouwkundig inspecteur een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op voor de komende 7 tot 10 jaar waardoor u de toekomstige onderhoudskosten vroegtijdig kunt begroten en waarmee het vereiste reactieve onderhoud wordt geminimaliseerd.

wat wij doen

1.png

REACTIEF ONDERHOUD

Storingsmeldingen van huurders komen direct bij ons binnen en wij sturen ons onderhoudsteam of de juiste servicepartij aan

2.png

PLANMATIG ONDERHOUD

Op basis van een uitgebreide MJOP plannen en voeren wij klein en groot onderhoud uit aan het pand of complex

4.png

INSPECTIES

Begin- en eindinspecties zorgen ervoor dat iedere vertrekkende huurder de woning weer oplevert zoals hij/zij deze heeft ontvangen

Idea (1).png

TOEKOMSTGERICHT MEEDENKEN

Wij denken met u mee om de exploitatie van uw portefeuille toekomstbestendig te maken

TECHNISCH BEHEER VAN NEDBORG

technisch beheer van nedborg

1. REACTIEF ONDERHOUD

Huurders melden via een persoonlijke QR-code technische storingen en onderhoudsklachten direct bij Nedborg. Wij pakken deze op met ons onderhoudsteam of schakelen de juiste externe leverancier in. Verder betekent reactief onderhoud van Nedborg:

​​

  • Onderhoudsafspraken inplannen met huurder

  • Coördineren, aansturen en opvolgen werkzaamheden leveranciers 

  • Uitgevoerde werkzaamheden controleren en terugkoppelen aan u

  • Sleutelbeheer: verzorgen van toegang tot uw vastgoed als u of uw huurder verhinderd is

QR-code.jpeg
gevel schilderen.jpeg

2. PLANMATIG ONDERHOUD

Planmatig onderhoud is een belangrijk aspect van vastgoedbeheer. Meestal wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval aan de bouwdelen duidelijk zichtbaar is. Dat is echter niet verstandig omdat het risico op vervolgschade aan andere bouwdelen dan groot is. In veel gevallen kan de levensduur van bouwdelen en installaties ook worden verlengd door goed onderhoud te plegen.

Door een initiële conditiemeting door onze bouwkundig inspecteur wordt duidelijk hoe het staat met de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van het gebouw. Gebaseerd hierop wordt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld en uitgevoerd. Dit onderhoudsplan geeft u als belegger de mogelijkheid om de totale onderhoudskosten (gebaseerd op een database met normkosten) voor de komende 7-10 jaar al vroegtijdig in kaart te brengen zodat u hierop kunt inspelen.

 

Tevens geeft een MJOP uw vastgoed een gunstigere positie in de verkoopmarkt.

3. INSPECTIES

Voorafgaand aan iedere sleuteloverdracht stelt Nedborg een initieel inspectierapport op, bestaande uit voldoende beeldmateriaal, om de exacte staat van de woning bij oplevering vast te leggen.

Tijdens de eindinspectie vergelijken wij de woning met het initiële inspectierapport en zorgen wij (eventueel in opdracht van huurder) ervoor dat de woning terugkeert naar haar originele staat. Eventuele kosten zijn voor rekening van de huurder en/of kunnen worden ingehouden op de borg. Door het uitgebreide inspectierapport voorkomen wij onnodige discussies met huurders.

inspectie.jpeg
zonnepanelen2.jpg

4. TOEKOMSTGERICHT DENKEN

Nedborg is uw adviseur en sparringspartner als het aankomt op de toekomstbestendigheid van uw vastgoedportefeuille; ons MJOP en bijbehorend planmatig onderhoud zijn hier een perfect voorbeeld van. Verder kunt u o.a. denken aan:

  • Verduurzaming: Het verduurzamen van uw vastgoed is niet enkel goed voor het klimaat, maar ook voor de waarde van uw portefeuille. Een beter energielabel zorgt er namelijk voor dat u meer huur kunt vragen (huurder heeft immers een lagere energierekening) en een hogere vraagprijs kunt hanteren bij eventuele verkoop.
     

  • Nieuwe regelgevingVeranderingen in de vastgoedsector zijn een gegeven en hebben wel degelijk impact op uw rendement indien hier niet op wordt geanticipeerd. Een goed voorbeeld hiervan is het vernieuwde woningwaardingsstelsel per 01-01-2024. Het vereiste aantal punten voor een woning om in de vrije sector te vallen zal stijgen van 142 naar 187 punten. Nedborg kan u helpen zo efficiënt mogelijk de nieuwe grens te bereiken, zodat uw huurinkomsten niet plotseling met honderden euro's per woning dalen.

bottom of page